www.ic-online.net   Tele:0755-83505482 info@ic-online.net

Yêu cầu báo giá

Sử dụng mẫu dưới đây để yêu cầu báo giá và đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn với độ tương phản hồi. Nếu bạn có một bảng tính / BOM, bạn có thể gửi email danh sách của bạn để info@ic-online.net
*Part No. nhà chế tạo Giá mục tiêu (USD) *Số lượng, lượng Sự miêu tả  
Thêm mục
Vui lòng điền vào các thông tin sau
Tên công ty:
*Tên Liên lạc:
*Tel:
*E-mail:
Số fax:
*Quốc gia:
Vui lòng chọn quốc gia
*Cần thiết
Địa chỉ nhà:
Bình luận: