www.ic-online.net   Tele:0755-83505482 info@ic-online.net

Sản phẩm mới nhất

tất cả các vi mạch AVR 8-bit và 32-bit vi điều khiển.

  • Tác giả:Bella
  • Nguồn:Nova Technology (HK) Co.,ltd
  • Phát hành vào:2016-11-28
Microchip Technology Inc nhúng điều khiển Solutions Company®

Microchip Technology Inc là một nhà cung cấp hàng đầu về vi điều khiển và analog chất bán dẫn, cung cấp phát triển sản phẩm có nguy cơ thấp, tổng số thấp hơn 
chi phí hệ thống và thời gian nhanh hơn để thị trường cho hàng ngàn ứng dụng đa dạng của khách hàng worldwild.

Microchip là siêng năng làm việc hướng tới mục tiêu đảm bảo sản phẩm của chúng tôi được sản xuất và có nguồn gốc từ một chuỗi cung ứng trách nhiệm xã hội.